Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Aktualności

2009-10-20

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU!

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU DO GODZINY 10.00


czytaj cały...
2009-10-12

Zapytanie ofertowe - transport osób

Gmina Polkowice realizator Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) zamierza podpisać umowę na świadczenie usług przewozowych w Projekcie.


czytaj cały...
2009-10-07

Zapytanie ofertowe - moduł szkoleniowy z zakresu języka angielskiego oraz agroturystyki z elementami marketingu

Gmina Polkowice, Wnioskodawca Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza podpisać umowę na świadczenie usług szkoleniowych w Projekcie w zakresie nauki języka angielskiego i agroturystyki.


czytaj cały...
2009-10-07

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2009-10-07

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...