Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Aktualności

2010-01-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamierza podpisać umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami komputerowymi w ramach projektu. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Aktywizacja edukacyjna - sprzęt komputerowy” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – sprzęt kom


czytaj cały...
2010-01-19

Organizacja szkolenia z zakresu agroturystyki z elementami marketingu

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki zamierza podpisać umowę na świadczenie usług szkoleniowych w Projekcie w zakresie agroturystyki z elementami marketingu. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „szkolenia – moduł agroturystyka” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktyw


czytaj cały...
2009-11-12

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych

Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi w ramach projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


czytaj cały...
2009-10-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA EMISJĘ SPOTÓW RADIOWYCH

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).


czytaj cały...
2009-10-20

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi.

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z akcesoriami komputerowymi w ramach projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


czytaj cały...