Projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych w latach 2007-2013 i 2014-2020


NASZE SUKCESY - Projekty realizowane przez gminę Polkowice współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Pobierz PDF

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W LEGNICY
Projekty obecnie realizowane
 


Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach


Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)


Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa wie Lubińska


Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne


Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice


Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów.


e-Polkowice


Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.


Zakup bezemisyjnego taboru autobusuowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice.


Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów


Projekty zrealizowane
 


Poprzednia wersja strony