Projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych w latach 2007-2013


 

NASZE SUKCESY - Projekty realizowane przez gminę Polkowice współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Pobierz PDF

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W LEGNICY
Projekty obecnie realizowane
 


Projekty RPO WD 2014-2020


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice


Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.


Projekty zrealizowane
 


Poprzednia wersja strony